Administracija

KAFF prezidentas
Dainius Šumauskas
+370 679 50200
KAFF vice prezidentas
Anton Hegelmann
KAFF garbės prezidentas
Romas Pikčilingis
+37065265218
KAFF garbės prezidentas
Romanas Levinskas
KAFF atsakingasis sekretorius
Karolis Dieninis
+370 611 02457
KAFF senjorų futbolo komitetas
Kazimieras Dranginis
+37065521881
KAFF jaunių ir masinis komitetas
Saulius Skibiniauskas
+37065789890
KAFF futbolo teisėjų komitetas
Šarūnas Tamulynas
+37062038943
KAFF finansininkė
Ramunė Pikčilingytė
+37065789030