Licencijavimas

Futbolo klubų licencijavimas skirtas užtikrinti nustatytų kokybės standartų įgyvendinimą sporto, infrastruktūros, personalo ir administravimo, teisės ir finansų srityse.

Licencijavimas vyksta kasmet nuo 2003-ųjų A lygos klubams, vėliau pradėtas taikyti Pirmos ir II lygos klubams.

Užduotys
• vienodos dalyvavimo varžybose sąlygos visiems futbolo klubams;
• nuolatinis jaunų futbolo žaidėjų tobulėjimo skatinimas bei prioritetinis požiūris į jų rengimą ir auklėjimą, vadovavimąsi sąžiningo žaidimo principu tiek aikštėje, tiek už jos ribų;
• futbolo klubų infrastruktūros suderinimas su šiuolaikiniais UEFA kokybės standartais;
• futbolo aistruolių saugumas ir komfortas stebint futbolo rungtynes;
• tinkamos darbo sąlygos žiniasklaidos atstovams, varžybų dalyviams.
• vieno sezono rungtynių tęstinumas;
• įstatymų ir kitų teisės normų, susijusių su teisiniu klubo statusu bei jo dalyvavimu varžybose, vykdymas;
• tinkamas klubų valdymo ir administravimo lygis;
• finansinių ir ekonominių klubo galimybių plėtimas, futbolo klubų skaidrumo ir prestižo didinimas;
• tinkama futbolo klubo kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga;

Proceso administravimas
Licencijavimo sistemą administruoja, palaiko kontaktus su licencijos siekiančiais klubais bei kasmet vertina jų atitikimą nustatytiems kriterijams LFF Licencijavimo skyrius ir atitinkami ekspertai.

Sprendimą dėl Licencijos išdavimo ar neišdavimo Licencijos pareiškėjui priima LFF Licencijavimo komitetas.

LFF Apeliacinis licencijavimo komitetas nagrinėja ginčus, susijusius su LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklėse nustatytų kriterijų vykdymu ir licencijos išdavimu, priima galutinį ir neskundžiamą sprendimą dėl Licencijos išdavimo Licencijos pareiškėjui.

LFF klubų licencijavimo sistema kasmet yra sertifikuojama UEFA parinktų tarptautinių auditorių išduodant nustatyto lygio kokybės vadybos sertifikatą.

Kontaktams

Licencijavimo vadovas / Infrastruktūros kriterijų ekspertas
Laurynas Zibolis – l.zibolis@lff.lt, (8 650 63993)

Sporto kriterijų ekspertas
Šarūnas Bičiušas, s.biciusas@lff.lt, (8 690 652 50)

Finansinių kriterijų ekspertės
Monika Mikalauskaitė, datosauditas@dta.lt, (8 601 860 02)
Dana Tamulevičiūtė, dana@dta.lt, (8 699 494 77)

Teisės kriterijų ekspertas
Antanas Paulauskas – a.paulauskas@lff.lt, (8 655 36039)

Įvykę pokyčiai
Esminiai pokyčiai, kuriuos Lietuvos futbole paskatino nuo 2003 metų nuosekliai taikomi teisiniai, personalo, infrastruktūros, sporto bei finansiniai klubų licencijavimo kriterijai.

Teisiniai kriterijai paskatino:
• Futbolo klubus atnaujinti bei tobulinti savo įstatus, struktūrą.
• Atskleisti klubų dalininkų sąrašus užtikrinant varžybų integralumą.
• Detaliau apibrėžti atsakomybės paskirstymo, klubo valdymo klausimus.
• Sujungti klubų, savivaldybių, rėmėjų pastangas siekiant dalyvavimo A ar LFF I lygoje.
• Atskirti dublerių komandas nuo kitų pilnos struktūros klubų LFF I lygoje.

Personalo kriterijai paskatino:
• Pilnai suformuoti klubų personalą: įvestos tokios privalomos pareigybės kaip direktorius, administratorius, treneris, treneris asistentas, jaunimo treneriai, gydytojai, finansininkas, atstovas spaudai, saugumo darbuotojas ir kt.
• Nustatyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus visiems klubų darbuotojams.
• Žymų UEFA A bei UEFA B lygio licencijas turinčių trenerių skaičiaus padidėjimą.
• Detaliai apibrėžti klubų darbuotojų funkcijas, pareigas ir atsakomybę, sistemiškai sutvarkyti klubų darbuotojų darbo santykius apibrėžiančią dokumentaciją.

Sporto kriterijai paskatino:
• Realiai remti, o pastaraisiais metais ir pradėti rinkti būtent klubui priklausančias jaunimo komandas.
• Klubus atsakingiau vertinti savo įsipareigojimus sporto mokyklomis, vaikų futbolo klubams, savivaldybėms.
• Rengti ilgalaikes klubų jaunimo ugdymo programas, kurios kasmet įvertinamos ekspertų.
• Sugriežtinti futbolininkų medicinio patikrinimo sąlygas.

Infrastruktūros kriterijai:
• Nuosekliai taikant klubų licencijavimo tvarką stadionai tapo talpesni, tvarkingesni, saugesni.
• Per šešerius klubų licencijavimo metus A lygai vertinta apie 15 stadionų, I lygos varžyboms virš 30.
• Apibendrinti infrastruktūros reikalavimai pasitarnavo tiek pačiai federacijai atliekant vertinimą, tiek klubams perteikiantiems informaciją savivaldybėms, tiek pačioms savivaldybėms, kurios formuluoja sąlygas projektuotojams, statybos įmonėms.
• Klubų licencijavimo tvarka paskatino ir pagreitino investicijas būtent ekonominio pakilimo laikotarpiu.
• Bendri pakankamai aukšti standartai visoje A lygoje leidžia planuoti vientisą visos lygos rinkodarą.
• Infrastruktūros plėtra visoje Lietuvoje leidžia surengti nacionalinės rinktinės rungtynes ir mažesniuose miestuose, o tai svarbu futbolo populiarinimui.
• Infrastruktūros gerinimas neapsiribojo tik A lyga. Pradėjus I lygos klubų licencijavimą ėmė keistis ir šios lygos stadionų išvaizda, todėl sumažėjo atotrūkis tarp lygų.
• Kai kuriuose miestuose klubų licencijavimas netiesiogiai paskatino susiskaldžiusios futbolo bendruomenės apsijungimą – suvokta, kad reikia vienyti jėgas, siekiant įgyvendinti aukštesnius reikalavimus.

Finansiniai kriterijai paskatino:
• Skaidrumo padidėjimą klubų finansinio valdymo srityje, kruopštesnį klubų buhalterijos tvarkymą, didesnę futbolo klubų finansinę discipliną.
• Kasmetinį A lygos futbolo klubų auditavimą.
• Atsakingesnį klubų elgesį įgyvendinant įsipareigojimus klubų darbuotojams, žaidėjams, kitiems klubams už žaidėjų perėjimą, teisėjams, mokesčių institucijoms.
• Klubų finansininkų ir auditorių kvalifikacijos didėjimą.