Dokumentai

KAFF įstatai: KAFF įstatai 2017 metų gruodžio 15 d. kopija

2019 m. ataskaitos:

Aiškinamasis raštas už metus pasibaigusius 20191231

2019 m. veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. Finansinės būklės ataskaita

2019 m. KAFF finansuotų renginių sąrašas

2020 m. ataskaitos:

2020 m. Finansinės būklės ataskaita

2020 m. Veiklos rezultatų ataskaita

KAFF veiklos ataskaita už 2020 m.

KAFF-aiškinamasis raštas 2020 m.

Papildoma informacija prie 2020 m. veiklos ataskaitos

2020 m. KAFF finansuotų renginių sąrašas

KAFF narių sąrašas:

KAFF narių sąrašas 20210119