Drausmės komitetas

Drausmine priežiūra siekiama, jog Kauno apskrities futbolo federacijos organizuojamuose pirmenybėse, turnyruose, varžybose ir rungtynėse būtų laikomasi garbingo žaidimo principų bei užtikrinama tinkama drausmė.

Priežiūrą atlieka nuolatiniai drausminiai organai – KAFF Drausmės komitetas ir KAFF Apeliacinis komitetas, kurie vadovaujasi KAFF ir LFF Drausmės kodekse nustatytomis taisyklėmis. Komiteto pirmininkai ir bent vienas narys privalo turėti teisinį išsilavinimą.

KAFF Drausmės komiteto funkcijos:
– Spręsti sankcijų taikymą dėl Drausmės kodekso, KAFF įstatų, Varžybų nuostatų ar administracijos patvirtintuose dokumentuose, LFF, FIFA ir UEFA reglamentuose nustatytų reikalavimų nevykdymą ir kitų KAFF, LFF, FIFA ir UEFA organų sprendimų, reikalavimų, nurodymų nevykdymą.
– Priimti sprendimus dėl Drausmės kodekse numatytų sankcijų taikymo.
– Nagrinėti protestus bei kitų klausimų, susijusių su varžybomis ir/ar rungtynėmis, kurie nėra priskirti kitų KAFF ir LFF organų kompetencijai.

Kontaktams
el.paštas: info@kaff.lt

Apeliacinio komiteto funkcijos:
– nagrinėti apeliacinius skundus dėl KAFF Drausmės komiteto priimtų sprendimų, kurie nėra laikomi galutiniais ir neskundžiamais;

Kontaktams
Apeliacinio komiteto pirmininkas
Romualdas Lincevičius – romualdas.lincevicius@gmail.com