2023 m. 22 kovo d.

KAFF Eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 21 d.

Informuojame, jog 2023 m. kovo 17 d. įvyko Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą nuo 17:00 valandos.

DARBOTVARKĖ

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
4. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
5. KAFF finansinės veiklos revizorės ataskaitos pristatymas;
6. 2022 m. KAFF veiklos ataskaitos pristatymas;
7. 2022 m. KAFF finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;

8. KAFF įstatų 3.1.4. punkto pakeitimas.