2020 m. 11 gegužės d.

KAFF Eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks birželio 9 d.

Informuojame, jog 2020 m. gegužės 8 d. įvyko Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta Eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoti birželio 9 d., antradienį, 15 val., nuotoliniu būdu, informacinių technologijų pagalba.

DARBOTVARKĖ

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
  3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
  4. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
  5. 2019 m. KAFF veiklos ataskaitos pristatymas;
  6. 2019 m. KAFF finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas;
  7. KAFF finansinės veiklos revizorės ataskaitos pristatymas.

Informacija - KAFF