2021 m. 17 vasario d.

KAFF pranešimas dėl Eilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo

Informuojame, jog 2021 m. vasario 17 d. įvyko Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta Eilinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą organizuoti kovo 30 d., antradienį.

Susirinkimo vieta, laikas ir organizavimo forma (gyvai ar hibridiniu būdu), atsižvelgiant į LR Vyriausybės priimtus nutarimus dėl žmonių susibūrimų ribojimų, susijusių su COVID-19 pandemija, bus paskelbti vėliau.

DARBOTVARKĖ

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
  3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
  4. 2020 m. KAFF metinės atskaitomybės ataskaitų tvirtinimas;
  5. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
  6. KAFF prezidento rinkimai.