2021 m. 21 balandžio d.

KAFF pranešimas dėl Neeilinio rinkiminio visuotinio narių susirinkimo organizavimo

Informuojame, jog 2021 m. balandžio 21 d. įvyko Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta Neeilinį rinkiminį visuotinį narių susirinkimą organizuoti birželio 2 d., trečiadienį.

Nuotolinė susirinkimo dalis vyks MS Teams platformoje – 11:00 val. (1-7 darbotvarkės klausimai).

KAFF valdybos rinkimai vyks balsuojant fiziškai, LFF Kauno treniruočių centro konferencijų salėje (Aukštaičių g. 51, Kaunas) – 18:00 val. (8 darbotvarkės klausimas).

DARBOTVARKĖ

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
  3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
  4. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
  5. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
  6. KAFF įstatų pakeitimas;
  7. Kandidatų į KAFF Valdybos narius siūlymas;
  8. KAFF valdybos rinkimai.