2019 m. 12 kovo d.

Kauno apskrities futbolo federacijos eilinis visuotinis susirinkimas vyks balandžio 12-ąją

Informuojame, jog 2019 m. vasario 28 dieną įvyko Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoti balandžio mėnesio 12-ą dieną, penktadienį, 18 val., Kaune, Nacionalinės futbolo akademijos būstinėje.

KAFF eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;
2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;
3. Susirinkimo reglamento tvirtinimas;
4. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
5. 2018 m. KAFF veiklos ataskaitos pristatymas;
6. KAFF 2018 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio) tvirtinimas.

Informacija - KAFF|Nuotraukos - KAFF