2024 m. 16 kovo d.

Visuotinis KAFF narių susirinkimas

Informuojame kad, eilinis visuotinis KAFF narių susirinkimas, įvyks 2024 m. balandžio 18 d., 18.30 val., LFF Kauno treniruočių centro konferencijų salėje (Aušros g. 42 C, II aukštas).

Darbotvarkė :

1. Pareiškimas, kad visuotinis narių susirinkimas sušauktas ir vykdomas vadovaujantis

KAFF įstatais;

2. KAFF Prezidento kreipimasis;

3. KAFF eilinio visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus paskyrimas;

4. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;

5. KAFF eilinio visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

6. KAFF finansinės veiklos revizorės ataskaitos pristatymas;

7. KAFF veiklos ataskaitos už 2023 m. pristatymas;

8. KAFF 2023 m. finansinės atskaitomybės (metinių finansinių ataskaitų rinkinio)

tvirtinimas;

9. KAFF Įstatų 3.1.4 punkto pakeitimas

10. Kiti klausimai.

 

Kiekvienas narys, atvykęs į susirinkimą, privalo su savimi turėti galiojantį asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą. Narių atstovai (įgaliotiniai) privalo pateikti savo asmens

tapatybę patvirtinančius dokumentus bei tinkamai įformintus įgaliojimas ar kitus jų įgalinimus

patvirtinančius dokumentus.