2020 m. 24 lapkričio d.

KAFF pranešimas dėl Eilinio visuotinio narių susirinkimo organizavimo

Lapkričio 24 d. vykusiame Kauno apskrities futbolo federacijos (toliau – KAFF) valdybos posėdyje priimtas sprendimas 2020 m. gruodžio 4 d. turėjusį įvykti KAFF Eilinį visuotinį narių susirinkimą, kurio metu turėjo būti renkamas KAFF prezidentas, perkelti į vėlesnę datą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 4 d. priėmė nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”, kuriuo draudžiami asmenų susibūrimai didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, taip pat draudžiami tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku. Nors karantinas paskelbtas iki 2020 m. lapkričio 29 d., tačiau atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situaciją šalyje bei Sveikatos apsaugos ministro viešojoje erdvėje pateikiamą informaciją tikėtina, kad karantinas bus pratęstas.

2020 m. lapkričio 19 d. KAFF nariams buvo pateiktas siūlymas organizuoti KAFF Eilinį visuotinį narių susirinkimą nuotoliniu būdu, tačiau buvo gautas kelių narių nepritarimas tokiam susirinkimo organizavimo būdui.

Atsižvelgdama į aukščiau aprašytą situaciją bei KAFF narių poziciją, KAFF valdyba priėmė sprendimą KAFF Eilinį visuotinį narių susirinkimą organizuoti tuomet, kai bus panaikinti apribojimai tokio pobūdžio renginių Lietuvos Respublikoje organizavimui.

KAFF valdyba taip pat pritarė, jog iki kol bus išrinktas naujasis KAFF prezidentas, šias pareigas toliau eitų Romas Pikčilingis.